Harkonsalo&Vesa - maineen kilpailukyky

Blogissa tarkastellaan maineen kilpailukyvyn kehittämistä

Maineen kilpailukyky

perjantai 20. lokakuuta 2017

Tässä kirjoituksessa tarkastelen viestinnän suhdetta liiketoimintaan ja syitä, miksi viestinnän tulisi olla liiketoimintapäättäjien agendalla jatkuvasti. Viestintä on tavattoman laaja aihe, joten teen rajauksen ja jätän esimerkiksi sisäisen viestinnän ja kriisiviestinnän tämän kirjoituksen ulkopuolelle. Niiden sijaan keskityn puhumaan yrityksen viestinnästä ulospäin, omille kaupallisille kohderyhmilleen. Tätä voisi nimittää markkinointiviestinnäksi, mutta termi on hieman liian moniselitteinen ja siksi tyydyn puhumaan tässä kirjoituksessa vain viestinnästä.

 

Liiketoiminnan peruslähtökohtia on jopa poliittiseen kielenkäyttöön nykyään noussut kilpailukyky. Kilpailukyky viittaa terminä yritykselle jollain tavoin mitattavasti todistettavaan asemaan markkinassa kilpailijoita vastaan. Kilpailukyvyssä on monia osa-alueita: voidaan puhua hintakilpailukyvystä, kustannuskilpailukyvystä jne. Viestintään liittyvä kilpailukyky on maineen kilpailukyky ja se on limittynyt myös esimerkiksi...